Main Page Sitemap

Most popular

Retrieved 5 December 2014.The roofs are covered with copper and are slanting inward towards the inner courtyard.Kungen delade också ut fanor till 10 föreningar och organisationer,.Queen Christina remodelled and embellished the existing castle extensively, but no new castle was built during her reign.Följ..
Read more
Use only the ones we have featured on top of this piece.Players from other countries can use the above options as well as Skrill, ECO and Neteller.Customer support is available in multiple languages and can be reached via different channels which include: Live..
Read more

Brände kastelholms slott


Exempelvis höjdes murarna ytterligare, rummen välvdes och arbetet med att bygga förborgarna slutfördes.
Finland var en del av Sverige från 1100-talet fram till finska kriget 1809 då ryssen tog över, alltså i ca 600.
Uppgifter om att biskopar vistats i Kustö finns sedan 1295, eftersom exempelvis Magnus I daterade ett brev den 7 november 1295 i Kustö.
Och Alex Goss för vänligt bistående med bilder och information!År 1745 härjade en brand som lade det mesta av slottet i ruiner, och slottet fick efter det förfalla, förutom att det på 1780-talet byggdes ett fängelse, kronohäktet Vita Björn, på området.Ca 1239 gick Thomas "med korset i ena handen och svärdet i den andra" tillsammans med Birger Jarl och hans män ut i ett anfall mot Novgorod.Endast Finlands sydvästligaste del hade namnet Finland, numera bevarat i landskapsnamnet Egentliga Finland, medan andra delar hette Tavastland, Nyland, Karelen eller Österbotten.fl.Under sommaren året därpå, 1496, deltog Knut Posse tillsammans med Sten Sture i stormningen av Ivangorod.

älypää pokeri />

Ursprungligen handlade det om en försvarsborg Ålands enda medeltida borg som började byggas i slutet av 1300-talet.
Det lär ha varit borgens danskfödde grundare Erik Axelsson Tott, en av de främsta befälhavare Sverige hade, som bestämde att en mäktig fästning skulle byggas som skydd för det strategiskt viktiga Savolaxområdet.
Klickbar karta över Finland.I och med att borgen blev så stark kom den intilligande köpstaden att bli landets huvudort.Kastelholm förlorade därefter sin betydelse och började förfalla.Få slut på de ständiga krigen mellan tavaster och karelare.På våren 1556 vistades han några månader på Kastelholm, samma år som Åland och Kastelholm fick en ny herre, hertig Johan.På en höjd mitt i staden Åbo hade man på 1280-talet börjat uppföra en domkyrka.Kexholm intogs dock med storm, men redan två år senare, år 1295, dukade den fåtaliga svenska garnisonen, som leddes av hövitsmannen Sigge Lake, under för ett övermäktigt alan jackson poker ryskt angrepp - läs om det här.Men kriget blev till slut ohållbart för båda krigförande parter, och i Täysina (Teusina skrevs den ett fredsföredrag.

Men den uppfördes på nytt av den nye borgherren Bo Jonsson Grip, som förstärkte och moderniserade Viborg.
Olofsborg i Savolax, Klas Hermansson Fleming, slogs bland annat i trakterna kring sjön Onega (öster om sjön Ladoga) som också plundrades.
De äldsta delarna av den bevarade anläggningen är från 1300-talets andra hälft och är uppförd i gråsten.


Sitemap